MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

 

Samenstelling

  • Voorzitter Yamina El bardai (Moeder van Zakaria)
  • Vice voorzitter - Wieteke Dekker (leerkracht)
  • Secretaris - Liesbeth (leerkracht)
  • Lid - Hannane boukadid (Moeder vanIbrahim en soumaya)

 

Notulen

De notulen van de mr vergaderingen zijn te vinden bij [downloads]

 

Voor directe communicatie met de MR kunt u het best een email sturen naar mr @ deontplooiing.nu

Terug

August Allebéplein 17

1062 AA Amsterdam

020 – 82 08 173

administratie@nulldeontplooiing.nu