Staking 6 november; school dicht.

Woensdag 30 oktober 2019

Sluiting Spring High Go 6 november in verband met landelijke onderwijsstaking

Amsterdam, 30 oktober 2019

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. Dat geldt ook voor de meeste medewerkers op onze school. Dit heeft als gevolg dat onze school die dag zal worden gesloten. In deze brief willen wij u hierover nader informeren. 

De medewerkers in het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Met de toenemende lerarentekorten waarover wij u eerder informeerden, zijn die zorgen alleen maar toegenomen. Helaas zijn er steeds meer scholen met onvoldoende (bevoegde) leraren en de aantallen lopen op.

Naar aanleiding van eerdere acties is er een begin gemaakt met extra investeringen ten behoeve van de salarisverhoging en werkdrukvermindering. Dit is echter onvoldoende toereikend om het salaris van leraren in het basisonderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs en de werkdruk structureel te verlichten. De vakbonden eisen van het kabinet nu dat er voldoende geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s, minder werkdruk en meer flexibiliteit in personele bezetting en onderwijstijd. 

De staking van 6 november is een politieke staking waarbij vakbonden en werknemers het middel van staking gebruiken om druk uit te oefenen op de politiek. Op die dag zal de Tweede Kamer namelijk de onderwijsbegroting behandelen. 

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekorten en het uitblijven van serieuze investeringen in het basisonderwijs voelen. Wij roepen samen met onze medewerkers het huidige kabinet op om te investeren in het onderwijs van vandaag ten bate van de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,

Marlie de Wijs


Terug

August Alleb├ęplein 17

1062 AA Amsterdam

06-485 641 05

e.devries@nullspringhigh.nl