De Ontplooiing wordt PO-afdeling Spring High

De Ontplooiing wordt PO-afdeling Spring High

Woensdag 26 juni 2019

Naar aanleiding van gesprekken met ouders, leerkrachten en directie stemt de MR in met het besluit om De Ontplooiing en Spring High samen te voegen tot een school voor PO en VO.

De brief is te lezen om de onderstaande link

https://www.deontplooiing.nu/phpimg/0aebb728736c2c92fc5/instemming-mr-overgang-po-spring-high.pdf


Terug

August Allebéplein 17

1062 AA Amsterdam

020 – 82 08 173

administratie@nulldeontplooiing.nu