namens de ouderraad

Dinsdag 5 juni 2018

Goedemorgen allemaal,

Het schoolreisje staat geplanned op vrijdag 22 juni 2018. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen is het belangrijk dat de ouderbijdrage à €25 voor 1 juni betaald is. U kunt het bedrag in een enveloppe inleveren bij Marlie of Jennies. Vergeet u niet de naam/namen van de leerling(en) op de enveloppe te schrijven ! U krijgt een kwitantie als bewijs van betaling.


Let op !!!!
Op vrijdag 22 juni 2018 is de Ontplooiing gesloten. Alle kinderen die niet meegaan omdat u dat niet wilt of niet betaald heeft gaan vrijdag 22 juni naar OBS de Toekomst. Dit is een gewone schooldag. Bij verzuim wordt melding gedaan bij de leerplicht.
Wij hopen op begrip van uw kant.

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.


Terug

August Alleb├ęplein 17

1062 AA Amsterdam

06-485 641 05

e.devries@nullspringhigh.nl